Compartimente

 • Financiar- contabilitate taxe și impozite
 • Dinu Florentina – inspector contabil
 • Băluță Emilia-Diana – referent agent fiscal
 • Deleliu Elena – referent agent fiscal
 • Ioniță Ion – referent casier
 • Operator rol financiar
 • Călin Nicoleta-Valentina – consilier operator rol
 • Achiziții publice
 • Găujeneanu Maria-Cristina – consilier achiziții publice
 • Relații cu publicul
 • Amza Alina – inspector relații cu publicul
 • Asistență socială și Autoritate tutelară
 • Dragomir Bebe-Dan – inspector asisență socială și autoritate tutelară
 • Agent agricol
 • Badea Maria – referent agent agricol
 • Stare civilă
 • Dragomir Doina – referent stare civilă
 • Cadastru și fond funciar
 • Urbanism
 • Niță Marian-Florin – consilier urbanism
 • Godoci Maricel – consilier urbanism
 • Admininstrator public
 • Șef Serviciu Voluntar Situații de Urgență
 • Andrei Daniel – șef S.V.S.U
 • Consilier personal al Primarului
 • Arhivă
 • Dinu Alexandra-Elena – arhivar
 • Îngrijitor
 • Gheorghe Costică – îngrijitor
 • Paznic
 • Gheorghe Ludovic – paznic
 • Guard
 • Lixandru Lenuța – femeie de serviciu