Economia locală

Localitate în plină dezvoltare, comuna Joiţa s-a înscris pe coordonatele modernizării, unde oamenii locului tind să o alinieze la standardele comunelor europene. Economia comunei are o structură elastică cu o paletă diversificată de activităţi, sectoarele preponderente fiind:

 • agricultura, în proporţie de 70% mecanizată cu utilaje moderne. 
 • transporturile de mică şi mare capacitate, de mărfuri şi de persoane  cu mijloace  rapide, sigure şi nepoluante;comerţul, organizat într-un mod civilizat în spaţii moderne desfăşurat de întreprinderile mici şi mijlocii;
 • serviciile, care la nivelul local au asigurat şi asigură în continuare satisfacerea nevoilor populaţiei
 • Trebuiesc amintiţi producătorii individuali  de produse agroalimentare din resurse proprii, care asigură  zilnic aprovizionarea cu produse  proaspete a cartierelor din zona de nord – est ale capitalei .
 • Principala preocupare a Consiliului Local al comunei, a fost aceea de a atrage pe teritoriul comunei marii investitori care au menirea să creeze fonduri necesare realizării infrastructurii locale, fapt realizat în timp record, numai  în doi ani, 2006 – 2008.

Mobilizaţi de principii comune, în vederea ridicării standardelor de viaţă, primaru împreună cu Consiliul Local, au iniţiat o serie de proiecte şi au reuşit:

 • asfaltarea drumului judeţean D.J.601A între satul Bâcu şi Joiţa,
 • asfaltarea drumului judeţean D.J.602 ce face legătura comunei Joiţa prin satul Bâcu, cu oraşul Bolintin Vale prin comuna Ciorogârla;
 • betonarea şi asfaltarea inelului ce pleacă dela D.J. 601 A pe str.Şcolii, str.Biserici până la primărie;
 • asfaltarea inelului ce leagă DJ 601A cu str.Şcolii, biserica şi înapoi la DJ 601A din satul Bâcu;
 • betonarea DC 147 din satul Joiţa;
 • asfaltarea DJ 601 A de la intrarea în comună până la limita satului Bâcu;
 • asfaltarea tuturor străzilor din satul Bâcu;
 • au extins reţeaua de ilumunat public, au pietruit străzile din comună pe o lungime de 4.5 km,etc.
 • asfaltarea str.Transformatorului, str.Agricultori şi str.Ţărneni, din satul Joiţa;
 • printr-un proiect ,,SAPARD”, s-a asfaltat DC 149 şi DC 149A care leagă comuna Joiţa de comuna Săbăreni;
 • betonarea soşelei pe comunicaţia Comuna Joiţa Comuna Ulmi;
 • decolmatarea râului Ciorogârla
 • construirea unui nou pod modern peste Râul Ciorogârla.